Continuen els treballs per millorar l'espai públic

Última revisió 07-11-2018 07:58
06/11/2018

Les actuacions de millora a la via pública en diferents zones del municipi continuen. Les darreres tasques han consistit en l’arranjament de diversos carrers de sorra, la neteja dels pous dels passos soterrats, el desbrossment dels marges de solars privats, el canvi de les tapes de clavegueram, la retirada de les papereres i passeres de la platja, així com millores al barri del Bellresguard.

•   A les actuacions dutes a terme a finals d’octubre referents a l’arranjament de diversos carrers del Masnou malmesos pels episodis de tempestes, darrerament se n’hi han sumat d’altres. En concret, s’han realitzat noves aportacions especials de sauló, aplanant-lo amb la pala carregadora de rodes, per arranjar els carrers del Torrent Umbert (inclou el passatge del mateix carrer), de Xile, l’avinguda de Pau Estapé Maristany (entre els carrer de Navarra i Montgat) i el camí de Vallromanes (entre els carrers de Califòrnia i del Torrent Vallmora).

•    S’han desbrossat els marges de solars privats al sector de la Colomina. 

•    S’han canviat les tapes de pou del clavegueram dels carrers de Pompeu Fabra amb Flos i Calcat, de Joan Miró (a l’altura del número 57) i del Torrent Vallmora amb Eduard Toldrà. Aquesta actuació l’ha realitzada SOREA, com a empresa contractada per fer la neteja i el manteniment de la xarxa de clavegueram al Masnou.

•    S’estan retirant les papereres i passeres de les platges. Ja han estat retirades les que estaven ubicades davant dels jardins del Bellresguard i de l’avinguda del President John F. Kennedy i, actualment, s’està procedint a la retirada de la resta.

•    Quant als pous dels passos soterrats, s’ha netejat l’ubicat a la plaça de la Llibertat i està programat dur a terme una neteja preventiva a la resta.

•    S’han netejat les rampes d’accés al mirador del Bellresguard, així com la rampa de Can Targa, que connecta el parc amb la zona de petanca. Al mirador, també s’han pintat les papereres i s'han arreglat les jardineres.

•    Al parc del Llac també s’hi han fet millores, com ara reparar les escales i eliminar les restes de la caseta dels ànecs. 

L’Ajuntament compagina aquests plans integrals d’actuacions per zones amb les feines quotidianes de manteniment i millora que es duen a terme a tot el terme municipal. 

Notícies relacionades:

En marxa diversos treballs per millorar l'espai públic en diferents barris

Arranjament de diversos carrers del Masnou malmesos pels episodis de tempestes

S'han fet més arranjaments als carrers malmesos per les tempestes
S'han fet més arranjaments als carrers malmesos per les tempestes