Convenis de col·laboració per donar suport al teixit associatiu

Última revisió 15-04-2019 07:59
12/04/2019

L’Ajuntament del Masnou ha signat, aquesta setmana, diversos convenis de col·laboració per continuar donant suport durant el 2019 a entitats del Masnou que fan tasques en camps diferents, ja siguin de caire social, de foment del comerç local i de la salut pública.

El conveni de col·laboració de més gruix econòmic ha estat el signat amb la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme. L’alcalde, Jaume Oliveras, com a representant de l’Ajuntament, va signar amb el president de la Federació, Josep Oriol Carvajal, un acord que té com a objectiu regular el règim d'obligacions derivat de la participació municipal en el finançament de les accions de dinamització comercial que durà a terme aquesta entitat durant aquest any. D'una banda, la Federació rebrà 27.000 euros per al desenvolupament d'accions de dinamització comercial, però també comptarà amb 4.500 euros més per poder contractar una persona per a la gestió professional de la dinamització. 

Pel que fa a l’Àrea de Salut Pública, el conveni signat amb la presidenta de l’Associació de Defensa dels Animals del Masnou (ADAM), M. Carmen Cárdenas, per valor de 19.000 euros, es destinarà a realitzar activitats en matèria de protecció dels animals, i en concret, per a la recollida, l'acolliment i el foment de l'adopció dels gossos abandonats i perduts al terme municipal del Masnou. D’altra banda, el de l’Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental, ESQUIMA, signat amb la seva presidenta, Celeste Flecha, rebrà una aportació econòmica de 5.000 euros per integrar persones afectades de malalties mentals, l’eliminació de l'estigma que suposa patir una d'aquestes malalties i el suport a les famílies d'aquestes persones. L’entitat dedicarà aquests diners a les accions fixades al conveni, com la realització d’activitats lúdiques i de suport a les persones amb malaltia social, com l’hort social. 

Aquesta mateixa setmana també va tenir lloc la signatura dels convenis que anualment serveixen per subvencionar les tres entitats que gestionen els casals de la gent gran del Masnou. L’alcalde va formalitzar la signatura juntament amb els presidents dels casals: Maria Rossell, del Casal de la Gent Gran de Can Malet, Félix Alonso, del Casal del avis d’Ocata, i Maria Dolores Mora, de l’Esplai dels avis de Can Mandri. El conveni signat amb el de Can Malet ha estat per valor de 6.791,95 euros, el d’Ocata, de 5.879,99 euros i, el de Can Mandri, de 5.228,06 euros.