S'amplia la cobertura del bo social elèctric

Última revisió 05-11-2018 08:16
02/11/2018

Fa tot just un any es va aprovar un nou bo social, un descompte sobre la tarifa elèctrica que té per objectiu garantir el subministrament a les llars amb pocs ingressos econòmics i a famílies nombroses o que presentin circumstàncies especials. Aquest descompte oscil·la entre el 25% i el 40% de l’import de la potència i el consum.

Amb la recent aprovació del Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, l’actual bo social elèctric amplia la seva cobertura:

-    El límit màxim de renda perquè les famílies monoparentals puguin accedir al bo social s’ha incrementat en relació amb el de les famílies biparentals (un 50%).
-    Els límits de consum amb dret a descompte s’han ampliat un 15%. A més, el còmput de consum anual amb dret a descompte que es liquidava cada mes es flexibilitza. Ara l’energia amb dret a descompte no consumida un mes es pot utilitzar en un altre moment. Es facilita així la protecció de les llars durant els mesos de major consum, que acostumen a correspondre als de temperatures més baixes.
-    El termini per renovar el bo social elèctric, que afecta aquells consumidors que ja disposaven del bo social antic, s’ha ampliat fins al 31 de desembre.

A més, el Reial decret llei prohibeix el tall de subministrament en les llars acollides al bo social on visqui almenys un menor de 16 anys. La mesura s’estén a les llars on resideixi almenys una persona amb un nivell de discapacitat del 33%. També s’aplicarà quan visqui a l’habitatge almenys una persona en situació de dependència en grau II i III.

Es crea un bo tèrmic, en relació amb les despeses de calefacció

El bo social tèrmic (BST) és una ajuda econòmica directa perquè les llars vulnerables facin front a despeses de calefacció, aigua calenta o cuina aquest hivern, amb independència del combustible que utilitzin. El rebran aquest hivern les llars que estiguin acollides al bo social en data 31 de desembre de 2018.

L’import dependrà de la quantitat que es consigni cada any als Pressupostos generals de l’Estat i del nombre de beneficiaris del bo social elèctric en data 31 de desembre. La quantia de l’ajut dependrà de la condició de consumidor vulnerable o vulnerable sever, i de la zona climàtica de la seva localitat.

A manera de referència, amb un pressupost de 100 milions d’euros i si el nombre de beneficiaris del bo elèctric el 31 de desembre fos d'1,5 milions, les quanties del bo oscil·larien entre un mínim de 25 euros (per al consumidor vulnerable en zona càlida) i un màxim de 130 euros (per al consumidor vulnerable sever en zona molt freda).


Més informació: 
Per a més informació, podeu adreçar-vos a les oficines de les empreses de subministrament elèctric o bé consultar els seus llocs web.

Per a més informació sobre les condicions del bo social, com fer la sol·licitud i en cas de voler reclamar si és indegudament denegat, recordeu que teniu l'Oficina Municipal d'Informació de Consum al vostre servei: c/ de Roger de Flor, 23, tel. 93 557 18 00, omic@elmasnou.cat 


 

El descompte oscil·la entre el 25% i el 40% de l'import de la potència i el consum.
El descompte oscil·la entre el 25% i el 40% de l'import de la potència i el consum.