A la propera sessió del Consell de la Vila es presentaran els projectes de l'espai jove del port i del parc de Vallmora

Última revisió 24-07-2018 17:42
01/05/2018

La propera sessió ordinària del Consell de la Vila es farà el dia 24 de maig de 2018, a les 19 hores, en primera convocatòria (19.15 h en segona), a la segona planta de Can Malet (carrer de Sant Felip, 2), amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del 5 d'octubre de 2017.

2. Resum de l'estat d'execució del Pla d'actuació municipal 2015-2019.

3. Presentacions de projectes: espai jove del port i parc de Vallmora.

4. Altres actuacions.

5. Torn obert de precs i preguntes.