Conclusions del procés participatiu del Casino

Última revisió 07-09-2018 14:17
23/06/2017

Ahir al vespre va tenir lloc la segona audiència pública del procés de participació del projecte del Casino que persegueix la rehabilitació del teatre i l’ activació d’un espai públic. L’alcalde, Jaume Oliveras, va exposar als assistents les aportacions fetes per la ciutadania a la primera proposta municipal d’actuació i el nou projecte resultant. L’ ens municipal ha rebut en total 42 aportacions a través de la web, dues instàncies i escrits amb aportacions.

El passat 20 d’octubre de 2016 el Ple de l’Ajuntament aprovava l’ inici del tràmit per l’ Avanç de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística (MpPGOU) i el Programa de participació ciutadana. Tot seguit feia la màxima difusió del projecte per facilitar-ne el procés participatiu, que es va encetar amb una audiència pública dos mesos més tard. Un cop passat el període d’informació pública i la primera fase del procés de participació, l’Ajuntament es disposava a dur a terme tot un seguit de reunions, tant amb la ciutadania com amb els propis implicats, per recollir aportacions i realitzar un ampli debat sobre els objectius i solucions concretes. En aquest sentit, s’han mantingut reunions amb: representants de la societat civil entre el mes de febrer i el d’abril; s’ha obert un espai de participació al web; i s’ha explicat el projecte a través del Masnou VIU i en un fulletó repartit a totes les cases del municipi.

En resum, la majoria de les aportacions rebudes són favorables al projecte proposat per l’Ajuntament. Alhora, l’ impacte de la proposta a xarxes socials també ha estat positiva. En general, força aportacions giren entorn de la tipologia de la plaça pública, i les aportacions de caràcter més tècnic coincideixen en la necessitat de dotar la plaça d’una façana. Les conclusions resultants del procés de participació s’han incorporat al Modificació Puntual del PGOU, i en aquest moments s’està redactant un nou document per la seva aprovació inicial al Ple. Durant l’exposició l’alcalde va explicar que fins a l’ aprovació final hi ha un any de marge per negociar i arribar a la millor proposta possible entre tots. Va remarcar que “El Masnou necessita una plaça de la vila. L’objectiu és crear aquest espai central que és un projecte global de municipi”. També va anunciar que aquella mateixa tarda s’havia aprovat la reurbanització del carrer Roger de Flor fins al carrer Sant Miquel, fet que evidencia que el projecte no s’atura. Va afegir que el projecte es complementarà amb l’eix vertical de mar a muntanya, previst entre el parc Vallmora i el mar, on es donarà prioritat al vianant, i s’alliberarà de cotxes l’espai amb les 250 places d’ aparcament de rotació projectades a l’Illa Centre.

Segona audiència pública projecte Casino, intervenció president entitat

En cas que no s’arribi a un acord d’ expropiació amb l’entitat, la fórmula que proposarà l’Ajuntament per aconseguir la propietat i poder engegar el macro projecte és la del sistema de cessió gratuïta, és a dir, donar sòl urbanitzable a canvi de la propietat; “es considera que és la opció més segura i sòlida per avançar: donar en metres urbanitzable el mateix valor que si s’expropiés la propietat”, va dir l’alcalde. L’Ajuntament ja ha fer una oferta de metres quadrats edificables a l’entitat però està oberta a la negociació i fer canvis “cal fer el primer pas, no podem perdre una altra oportunitat d’aconseguir diners dels fons europeus (FEDER) per rehabilitar el teatre. L’any 2018 hi ha una nova convocatòria d’ajuts, si la deixem passar, haurem d’esperar sis anys més”, va afegir. Per fer el primer pas l’alcalde va remarcar que eren importants dues coses: per una banda que la propietat del teatre havia de passar a ser pública “perquè s’està parlant d’una inversió molt elevada”, i per l’altra que la plaça havia de ser oberta a tothom. També va afegir que el procés era “irreversible, tard o d’hora es farà”.

Durant el torn de paraula del públic, van intervenir el president de l’entitat del Casino, Joaquim Pera, i alguns socis de l’entitat i veïns de la zona. Pel que respecta a l’entitat, els canvis introduïts al projecte arran del procés participatiu es poden consultar en aquest document, que va ser projectat en el decurs de l’audiència.

Segona audiència pública projecte Casino 2
Segona audiència pública projecte Casino 2