Consentiment d'ús de dades personals per continuar rebent els butlletins digitals

Última revisió 24-07-2018 17:42
24/05/2018

El 25 de maig del 2018 entra en vigor el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Per tal de complir el que estableix aquest reglament, l'Ajuntament del Masnou enviarà un correu electrònic a les persones que estan subscrites als butlletins digitals municipals. En aquest correu s'informarà que, si volen continuar rebent-los, han de donar el seu consentiment per tal que l'Ajuntament faci ús de les seves dades personals per enviar-los-els.

El mateix correu electrònic indicarà les instruccions sobre com donar el consentiment.

Les persones que no donin el seu consentiment no rebran cap dels butlletins electrònics que edita l'Ajuntament.

Es pot consultar més informació sobre la protecció de dades personals a l'enllaç següent: