El centre de distribució d'aliments La Sitja, cada cop més a prop

Última revisió 07-09-2018 14:18
01/08/2017

Dilluns, 31 de juliol, es va signar un conveni fruit del treball de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i tres entitats socials del municipi (Càritas, Creu Roja, i Fundació Temps i Compromís) per tal de crear el Centre de Distribució d'Aliments La Sitja. Aquest equipament serà un punt únic de distribució gratuïta d'aliments per a tot el municipi, cogestionat per l'Ajuntament i per aquestes tres entitats socials del territori, i atendrà totes les persones i famílies en situació de pobresa o risc d'exclusió social derivades pels Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament.

Actualment, existeixen tres bancs d'aliments que atenen aproximadament 290 famílies (unes 850 persones) al municipi en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. La creació d'aquest centre neix amb la voluntat de trobar una fórmula conjunta per tirar endavant un projecte social de banc d'aliments únic, cogestionat per l'Ajuntament i aquestes tres entitats, que ha de garantir una prestació equitativa i igualitària a tota la ciutadania. També es volen optimitzar els recursos humans i materials, adequar l'espai a la normativa actual, i afegir valor al projecte amb recursos com la informatització del procés, el treball en xarxa, el foment del voluntariat, etc.

La posada en marxa d'aquest servei compta amb un pressupost de 128.000 euros per a aquest any 2017 i, a més de la distribució d'aliments i productes higiènics de primera necessitat (sobretot infantils), entre les funcions d'aquest centre també hi haurà la col·laboració amb el SBAS en el pla d'intervenció i seguiment de la persona o família, la realització d'activitats de foment de l'autonomia personal i social, i l'organització de recaptes, campanyes de sensibilització, activitats educatives, etc.

Les entitats que hi participen tenen un conveni amb l'Ajuntament que permet que rebin una subvenció per fer front a l'adquisició dels productes que s'han de distribuir, a banda del que reben de la Unió Europea, de la Fundació Banc d'Aliments i de proveïdors privats. En el marc del Consell Municipal de Benestar Social es va acordar, l'any 2015, iniciar un treball conjunt entre les tres entitats que realitzen tasques de distribució d'aliments i l'Ajuntament per endegar una acció col·laborativa que millorés els diferents serveis que s'estaven oferint al municipi.