El Ple aprova el Pla parcial a l'àmbit del polígon industrial del Camí del Mig

Última revisió 07-05-2018 10:30
20/04/2018

El Ple de l’abril va aprovar definitivament el Pla parcial 3 —que engloba la zona del polígon industrial del Camí del Mig— i la seva divisió en subsectors, amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), Ciutadans (3 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot); en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i l’abstenció de PDeCAT-Unió (5 vots). Segons va explicar el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, “aquest polígon industrial havia quedat estancat per un cúmul de sentències que n’impossibilitaven el desenvolupament”. L’aprovació permetrà donar una ordenació coherent del conjunt i un desenvolupament que permeti la continuïtat de les activitats industrials implantades.

Els partidaris de la proposta van justificar la seva posició de vot dient que entenen que “aquesta aprovació va en la línia de la regulació d’un sector que s’ha de regular, per poder normalitzar també les empreses que hi ha a dins i garantir els llocs de treball” (Ernest Suñé, PSC)  i  “per donar resposta a una realitat física que existeix en aquella zona” (Frans Avilés, Ciutadans). Els votants en contra van explicar que “va en detriment dels interessos del municipi” (Màxim Fabregas, ICV-EUiA-E) i que “el projecte ve d’una iniciativa privada que continua amb la dinàmica d’urbanitzar tot allò urbanitzable i segueix la tendència d’un sector terciari que es preveu que acabi sent el del turisme” (Dídac Miró, CUP). L’abstenció del PDeCAT va ser, segons el portaveu d’aquest grup, Eduard Garcia, “per qüestió de responsabilitat” i va afegir: “És un tema feixuc i, tot i que no entenem que no hi hagi la possibilitat de deixar aquest punt sobre la taula un mes, no som aquells obstaculitzadors que algú ens acusa de ser i no serem nosaltres qui impedim el desenvolupament i l’aprovació d’aquest punt.” Plana va tancar el debat agraint el vot favorable d’alguns dels partits i donant resposta a les inquietuds dels grups que hi havia votat en contra.

Al Ple també hi van prosperar altres propostes. Es van aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d’unes subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball. Tal com va explicar la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, “a partir de resultats anteriors i experiències d’altres municipis, es proposa crear quatre línies adreçades a empreses de nova creació i a contribuir al seu desenvolupament: inversions en locals, establiment i posada en marxa d’activitats empresarials, creació d’ocupació, i promoció comercial i digitalització”.La proposta, que incorporava diverses esmenes d’ICV-EUiA-E que “permetran millorar la transparència en l’adjudicació dels ajuts i han servit per modificar els criteris de puntuació”, segons va dir Màxim Fàbregas, va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de la CUP-PA (2 vots), que es va abstenir. El PP també hi havia presentat esmenes, que no van prosperar.

També es va aprovar inicialment el Pla d’igualtat municipal 2016-2020 “per poder abordar tots i cadascun dels àmbits d’anàlisi i poder millorar aquells aspectes que en l’àmbit municipal cal reforçar o millorar per tal de poder caminar cap a una societat més justa basada en la igualtat home-dona”, segons va explicar la regidora d’Igualtat, Neus Tallada. Aquest punt va comptar amb el vot favorable de tots els grups a excepció de Ciutadans, que es va abstenir. Stella Parodi (Ciutadans) va ser molt crítica justificant l’abstenció: “Estem cansats que no es tingui en compte la moció aprovada per unanimitat que vam presentar al gener de 2016 per a la creació d'un protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar per identitat de gènere.” Parodi va afegir que “sembla que no sàpiguen on posar-lo; es tracta tan sols de tenir voluntat i aquest Govern ha demostrat que no en té”. La resta de grups municipals es van felicitar per l’aprovació del Pla i pel treball conjunt amb la regidoria. Monika González (PSC) va explicar que el seu grup havia fet diverses aportacions “enfocades al tema educatiu i formatiu, tant pel que fa a alumnes com a professorat, amb una especial cobertura del Programa TEI (Tutoria entre Iguals), una eina valuosa i poc coneguda socialment”. Les aportacions del PSC també anaven adreçades a les persones amb mobilitat reduïda. Elena Crespo (ICV-EUiA) va dir que entenen que “el municipi s’ha de dotar d’una eina d’igualtat de gènere, però demanem un tema de mètode: una diagnosi i unes memòries a l’abast de la ciutadania, per fer un exercici de transparència”. Finalment, Meritxell Blanch (PDeCAT-Unió), exregidora d’Igualtat en aquest mandat, va pronunciar paraules d’agraïment sobre l’aprovació: “Ens felicitem perquè és un pla molt realista que fa que estiguem satisfets del treball conjunt, tal com volíem tots els grups.” Tallada va agrair la tasca feta per la regidora que l’havia precedit i va afegir: “Em sap greu la posició de Ciutadans i vull deixar clar que la voluntat és crear un protocol mare per incloure-hi temes més específics de cada col·lectiu, com el de transfòbia.”

El darrer punt, però no per això menys important, l’aprovació inicial del projecte de les obres d’ampliació de l’escola Ferrer i Guàrdia per a cuina menjador, va aconseguir la unanimitat del consistori. Els grups municipals van ser molt crítics amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que només assumirà 90.000 dels 310.000 euros que costaran les obres. També, mentre Ernest Suñé (PSC) va posicionar-se a favor “d’un únic servei de cuina centralitzat per als centres escolars del municipi” per considerar-lo un model més sostenible, Dídac Miró (CUP-PA) va defensar els menjadors escolars de proximitat i s’oposava “al servei centralitzat de cuina, que tendeix a privatitzar els serveis”. L’alcalde, Jaume Oliveras, va cloure el debat dient que “si bé és cert que la despesa d’aquesta intervenció no correspon a l’Ajuntament sinó que hauria de ser una despesa de la Generalitat, és l’única manera realista que tenim que l’escola pugui gaudir d’aquesta revindicació de fa tants anys”. A més d’aquest projecte, el batlle va aprofitar per concretar que la previsió d’inici de les obres que milloraran les instal•lacions de les escoles Ocata i Marinada serà després de la Festa Major.

Mocions i declaracions institucionals

El Ple va sobrepassar la mitjanit, en gran part, pel gruix de mocions i declaracions institucionals. En total, se’n van debatre deu.

• Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA-E sobre la prevenció i atenció de les drogodependències al Masnou. Va ser aprovada en comptar amb els vots a favor d’ICV-EUiA-E (2 vots), ERC-AM-MES, (6 vots), CUP-PA (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot); i les abstencions de PDeCAT-Unió (5 vots) i Ciutadans (2 vots, en absència d’un regidor).
• Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA-E sobre la municipalització del servei d'estacionament amb limitació horària al Masnou. Va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del PP (1 vot), que es va posicionar en contra.
• Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, PDeCAT-UNiÓ, C's, ICV-EUiA i PSC-CP, en nom de l'entitat Som Masnou, a favor de declarar el municipi del Masnou ciutat gay friendly. Va ser aprovada en comptar amb els vots a favor d’ERC-AM-MES, (6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i PSC (2 vots), el vot contrari de la CUP-PA (2 vots) i l’abstenció del PP (1 vot).
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP per donar suport i defensar la presó permanent revisable. Va ser rebutjada en comptar amb el vot a favor del PP i en contra de la resta de grups municipals, a excepció de Ciutadans (2 vots), que es va abstenir.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP contra les manifestacions masclistes i racistes del diputat d'ERC Josep Lluís Salvadó i Tenesa. Va ser rebutjada en comptar amb els vots a favor del PSC (2 vots), Ciutadans (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), CUP-PA (2 vots)  i PP (1 vot), i el vot contrari d’ERC-AM-MES (6 vots) i PDeCAT-Unió (5 vots).
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per rebutjar l'acusació a l'ONG Proactiva Open Arms i donar suport a les persones implicades. Va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Ciutadans (2 vots) i PP (1 vot) , que es van abstenir.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP d'Amnistia Internacional i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia de suport i per la protecció dels defensors i defensores dels drets humans a Colòmbia. Aprovada per unanimitat.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania. Va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Ciutadans (2 vots), que es va abstenir.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en defensa dels drets dels treballadors i treballadores del sector carni. Va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Ciutadans (2 vots) i PP (1 vot) , que es van abstenir.
• Declaració institucional presentada pels grups municipals de la CUP-PA, ERC-AM-MES i PDeCAT-UNiÓ en suport als comitès en defensa de la República. Va ser aprovada en comptar amb els vots a favor dels grups polítics que la presentaven (13 vots) i en contra de la resta (7 vots).
• Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol. Va ser aprovada en comptar amb els vots a favor d’ERC-AM-MES, (6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (2 vots); i el vot contrari de Ciutadans (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot).


Audiència pública

En aquesta ocasió, en l’audiència pública prèvia al Ple hi va haver intervencions referents al parc caní del Mil·lenari i sobre l’estat de les voreres de la part alta del Torrent de Vallmora.

Al torn d’intervencions del final del Ple, va prendre la paraula el president de l’entitat Som Masnou, per la lluita i la defensa dels drets i igualtats LGTBI, que va agrair l’aprovació de la moció institucional que va declarar el Masnou municipi gay friendly.