Enquesta per conèixer l'opinió dels i de les joves per a la redacció del Pla Local de Joventut

Última revisió 07-09-2018 14:17
22/03/2017

En el marc de la redacció del nou Pla Local de Joventut del Masnou (PLJ), s'està duent a terme una enquesta per conèixer l'opinió dels i de les joves del municipi. Les seves valoracions i idees són fonamentals per fer una diagnosi de la situació actual en els temes directament relacionats amb ells. Aquest col·lectiu pot participar-hi ja sigui responent als enquestadors que ja es troben a diversos punts del municipi, a través del formulari que es troba clicant aquí o bé al perfil de Facebook el Masnou Jove.

El Pla Local de Joventut del Masnou és un instrument que ha d’ajudar a definir les accions que es desenvoluparan els propers anys per donar resposta a les necessitats dels i de les joves del municipi. La concreció d’aquest procés és un document que recull un diagnòstic de la situació actual del jovent, se’n deriva també una estratègia que defineix objectius i una planificació d’accions concretes.

Accés a l'enquesta

Imatge de promoció del perfil de Facebook el Masnou Jove
Imatge de promoció del perfil de Facebook el Masnou Jove