Finalitzades les obres de construcció d'un pas de vianants a la carretera d'accés al polígon la Bòbila

Última revisió 07-09-2018 14:17
07/04/2017

Ja han finalitzat les obres de construcció d'un pas de vianants a la carretera BV-5026 d'accés al polígon la Bòbila, entre el Masnou i Teià. Amb aquesta intervenció, a càrrec de la Diputació de Barcelona, es pretén millorar les condicions de seguretat del tram de la carretera a partir de la reducció de la velocitat de circulació dels vehicles al punt on es detecta un major incompliment del límit de velocitat establert, així com millorar la permeabilitat de la carretera per als vianants.

La intervenció, que ha comptat amb un pressupost de 30.173 euros, dels quals l'Ajuntament ha aportat 8.868 euros, comprèn un pas de vianants que permetrà continuar l'itinerari en direcció a Teià, amb guals corresponents per fer accessible l'itinerari. També s' ha fet un nou tram de vorera en el marge esquerre de la travessera, i s'han instal·lat dues esquenes d'ase sobre la calçada per pacificar el trànsit.

El punt de l'actuació és un pas per sota la C-32, on conflueixen amb la carretera tres carrers, com són el carrer de la Bòbila i carrer Camèlies a l'oest i el carrer Artesa de Segre a l'est, generant una intersecció sense continuïtat d'est a oest. La via presenta una amplada mitjana de 6 metres amb voreres en el marge dret, que correspon al terme municipal del Masnou, i en el marge esquerre al de Teià.