L'ajuntament decideix resoldre el contracte per a l'execució de les obres del carrer Brasil

Última revisió 07-09-2018 14:17
21/04/2017

L'Ajuntament ha decidit iniciar d'ofici l'expedient de resolució del contracte amb l'empresa Axis Patrimoni SL. Considera que l'empresa adjudicatària de les obres de millora d'accessibilitat del pas soterrat del carrer de Brasil ha incomplert els terminis previstos recollits al contracte que se li va adjudicar el dia 16 de febrer d'aquest any.

D'una banda, un cop signat el contracte el passat dia 2 de març de 2017 i després de mantenir diverses reunions amb Axis Patrimoni SL, no ha estat possible formalitzar l'acta de replanteig necessària per poder iniciar les obres. D'altra banda, l'empresa tampoc ha sol·licitat la preceptiva autorització al Servei Territorial de Carreteres. Conseqüentment, el passat 11 d'abril de 2017 l'Ajuntament va requerir a Axis Patrimoni, SL que en el termini màxim de dos dies manifestés la seva renúncia al contracte.

Transcorregut aquest termini i sense que l'empresa hagi presentat per escrit la seva renúncia, l'Ajuntament ha decidit iniciar d'ofici l'expedient de resolució del contracte per incompliment del mateix. Paral·lelament s'està treballant per a poder licitar de nou la totalitat del projecte executiu, amb la voluntat d'iniciar les obres tot just passat l'estiu.

Concretament, les obres relatives a la primera fase del projecte de millora d'accessibilitat del pas soterrat del carrer de Brasil, consistien en la construcció d'una nova tramada d'escales i l'execució de l'estructura d'un ascensor (a executar en una fase posterior) per a adaptar aquest accés a persones amb mobilitat reduïda, així com la seva connexió des de la nova ubicació al pas soterrat actual sota el carrer Àngel Guimerà.