Les beques per al menjador escolar es podran presentar del 28 de maig al 8 de juny

Última revisió 24-07-2018 17:42
18/05/2018

Del 28 de maig al 8 de juny es podran presentar les sol·licituds per demanar una beca per al menjador escolar per al curs 2018-2019.

Documentació que cal presentar

  • Model de sol·licitud del Consell Comarcal del Maresme (model CCM1).
  • Certificat emès per l’escola amb el número IDALU, de cada menor d’alta d’escolarització al municipi.
  • Fotocòpia DNI/NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar.
  • Acreditació de la situació econòmica de l’any 2017.
  • Certificat de convivència de la unitat familiar (es podrà sol·licitar a l’OAC).
  • Acreditació de circumstàncies especials, si escau: carnet de família nombrosa, carnet de família monoparental, certificat de disminució, reconeixement de grau de dependència, certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en cas de ser beneficiari de l’ajut per al pagament del lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social on s’especifiqui l’import i la durada de l’ajut, etc.
  • Caldrà presentar original i fotocòpia.


Lloc de recollida d'impresos i presentació de la documentació

Ajuntament del Masnou
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
C/ de Roger de Flor, 23

L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i els dijous, de 16 a 19 h.

Cal tenir present que, quan es tracti de germans, s'ha de presentar una sola sol·licitud on es facin constar tots, amb tota la documentació corresponent completa.

Impresos i bases de la convocatòria