Lliurat el Pla de mobilitat urbana sostenible del Masnou

Última revisió 05-11-2018 08:29
31/10/2018

Dimarts, 30 d’octubre, la Diputació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament el Pla de mobilitat urbana sostenible del Masnou (PMUS), un treball en el qual es defineixen les línies d’actuació que han d’ordenar la mobilitat urbana els propers sis anys, tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap a un model més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. L’alcalde, Jaume Oliveras, va rebre el document de mans del diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega.

El document recull cinquanta propostes, entre les quals destaca la que fa referència a la pacificació del nucli antic d’Ocata, que proposa la creació d’una illa contínua al centre urbà on la prioritat siguin els vianants. També destaca la proposta d’ampliació de voreres al nucli urbà del municipi, així com accions per a la millora de les connexions amb els pobles de l’entorn per a vianants i ciclistes. 

El document, que va ser aprovat al Ple del mes de setembre d’enguany, té per objectius afavorir la mobilitat dels vianants, fomentar l'ús de la bicicleta i del transport públic, la utilització racional del vehicle privat i fer més compatible l'oferta d'aparcament per als residents amb la demanda de rotació, a més de garantir una distribució de mercaderies més àgil i ordenada i la disminució dels nivells de contaminació atmosfèrica i acústica. La Diputació de Barcelona ha donat suport econòmic i tècnic a l’Ajuntament del Masnou per redactar-lo.
 

 L'alcalde, Jaume Oliveras, va rebre el document de mans del diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega
L'alcalde, Jaume Oliveras, va rebre el document de mans del diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega