L'OMIC informa dels aspectes de consum que han de complir els establiments de restauració

Última revisió 07-09-2018 14:17
17/05/2017

L'arribada del bon temps ve acompanyada de la proliferació de les terrasses als establiments de restauració així com de la instal·lació de les guinguetes a la platja. Per aquest motiu, l’Oficina Municipal d’Informació de consum (OMIC) vol recordar els aspectes de consum que han de complir els establiments de restauració (bars i restaurants), tant per assegurar-ne el compliment per part dels establiments com el coneixement per part dels consumidors i usuaris.


Preus

 • S’ha d’exhibir el preu de venda dels menjars i les begudes a través d’una carta, rètol o fullet. Els preus han de ser accessibles o visibles al consumidor abans que aquest faci la corresponent comanda o consumició.
 • El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de pagar i ha d’incloure els impostos. No s’admet la nota informativa “no s’inclou IVA”.
 • Si es cobra un preu diferent en funció del lloc on es serveixin els plats (terrassa, taules, barra) cal indicar el preu complet per a cada cas.
 • No es poden cobrar conceptes com ara “coberts”, “taula” o similars. Tampoc es poden cobrar serveis o productes que no hagin estat sol·licitats expressament pel consumidor al fer la comanda, com ara, entrants.
 • No es pot cobrar cap import als clients pel fet d’utilitzar els serveis-wc.
 • Si es fan menús, cal informar del preu global i els conceptes que inclou aquest servei, per exemple, si s’hi inclou la beguda. El consumidor ha de pagar el preu íntegre del menú encara que renunciïa consumir algun dels seus components.

Tiquet de caixa o factura

 • Els establiments de restauració han de lliurar una factura o tiquet de caixa al consumidor.
 • Els preus facturats en cap cas poden ser superiors als preus exhibits o anunciats.
 • Hi ha de constar els diferents conceptes amb els preus respectius per separat de forma desglossada i incloure els impostos aplicables i altres despeses addicionals.
 • Pel que fa al menú, s’ha de consignar únicament la identificació i preu global sense necessitat de desglossar cada concepte. En el cas que la persona consumidora hagi sol·licitat algun servei no inclòs en el menú, cal incloure el concepte i el preu.

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

Si l’establiment admet el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no es poden incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió per usar-les; llevat que siguin les anomenades “trilaterals” (American Express o Diners Club), amb les quals sí que es pot fer, però en quantitats no superiors a les despeses que l’empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l’admissió d’aquest mitjà de pagament. No poden superar el 0,2% en targetes de dèbit i el 0,3% en targetes de crèdit.

Requisits lingüístics

 • Les persones tenen dret a rebre en català les cartes, les factures i els tiquets de caixa, així com qualsevol altre document comercial relacionat amb l’activitat de restauració.
 • També ha de constar en català la informació de caràcter fix com ara els cartells o rètols, tant a l’interior com a l’exterior del local.
 • Els cambrers i el personal que mantingui un tracte directe amb les persones consumidores han de trobar-se en condicions de poder atendre els clients en la llengua oficial que aquests últims escullin: en català o bé en castellà.

Fulls oficials de reclamació

 • Tots els establiments de restauració han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
 • Han d’informar de la disponibilitat d’aquests fulls i del telèfon d’informació al consumidor.

Recordeu que teniu l’Oficina Municipal d’Informació de consum al vostre servei. Allà us informaran sobre aquest o altres temes de consum i, si escau, gestionaran i tramitaran les vostres reclamacions i denúncies. OMIC El Masnou. C/ de Roger de Flor, 23. Tel. 935571800, omic@elmasnou.cat

Una guingueta amb terrassa
Una guingueta amb terrassa