L'OMIC ofereix assessorament jurídic gratuït sobre clàusules abusives de les hipoteques

Última revisió 07-09-2018 14:18
25/09/2017

L'Oficina Municipal d'Informació de Consum (OMIC) és un dels punts d'assessorament gratuït en les reclamacions per les clàusules abusives dels bancs. Ofereix un servei d'assessorament jurídic a través del Col·legi d'Advocats de Mataró, gràcies a un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Aquest servei amplia l'atenció que està prestant l'OMIC sobre consultes relacionades amb les clàusules abusives en els préstecs hipotecaris (clàusules terra, despeses de constitució, IRPH...).

S'atenen dubtes generats per la resposta donada per les entitats bancàries a les reclamacions per clàusules terra, s'ofereix assessorament a les persones que volen valorar la possibilitat de recórrer a la via judicial i s'avaluen les condicions per acollir-se a la justícia gratuïta.

L'aplicació de les despeses de constitució de la hipoteca (notaria, registre, tributs...) també pot constituir una clàusula abusiva que pot ser objecte de reclamació a l'entitat financera. És un altre aspecte que pot ser objecte de consulta.

El servei s'oferirà fins al desembre del 2017, tres divendres al mes, de 10 a 14 h.

Les persones interessades a rebre aquest assessorament poden demanar cita prèvia al telèfon 93 557 18 00, presencialment a l'OAC (carrer de Roger de Flor, 23) o per correu electrònic a l'adreça omic@elmasnou.cat.