Pròrroga del servei d'assessorament jurídic gratuït sobre clàusules abusives de les hipoteques a l'OMIC del Masnou durant el 2018

Última revisió 07-09-2018 14:18
16/01/2018

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un dels punts d’assessorament gratuït en les reclamacions per les clàusules abusives dels bancs i, durant el primer trimestre del 2018, el servei es continuarà prestant dos divendres al mes, de 10 a 14 h. Consisteix en un servei d’assessorament jurídic prestat pel Col·legi d’Advocats de Mataró, gràcies a un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Cal demanar cita prèvia.

S’atenen:

  • Els dubtes generats per la resposta donada per les entitats bancàries a la reclamacions per clàusules terra, s’assessora les persones que volen valorar la possibilitat de recórrer a la via judicial i s’avaluen les condicions per acollir-se a la justícia gratuïta.
  • Consultes sobre l’aplicació de les despeses de constitució de la hipoteca (notaria, registre, tributs...), que també pot constituir una clàusula abusiva que pot ser objecte de reclamació a l’entitat financera.
  • Altres aspectes relacionats amb els préstecs hipotecaris.

Cita prèvia:

Les persones interessades a rebre aquest assessorament poden demanar cita prèvia al telèfon 93 557 18 00, presencialment a l’OAC (carrer Roger de Flor, 23) o per correu electrònic a l’adreça omic@elmasnou.cat.