Segueixen els treballs de manteniment

Última revisió 07-09-2018 14:18
07/07/2017

Continua el manteniment del municipi amb dues actuacions aquest cop al centre del Masnou. S’han renovat més jardineres, concretament a la plaça de Marcelina Monteys, i s’han instal·lat unes tanques perimetrals metàl·liques en els parterres del passatge de Jover i Serra.

Noves jardineres a a la plaça de Marcelina MonteysRespecte a les jardineres, s’han substituït un total quinze jardineres de fusta de dinou que hi ha a la zona, la majoria de les quals estaven molt malmeses. Les noves són metàl·liques d’acer galvanitzat i més altes que les anteriors. L’alçada de la jardinera permet contenir més substrat i, per tant, retenir més aigua perquè la planta pugui viure millor. Alhora, la planta queda més protegida. La vegetació que hi ha actualment a les jardineres no es substituirà fins passats els mesos d’estiu, tal com està previst. El cost de les quinze jardineres és de 6.630 euros. La brigada ha estat la responsable de retirar les jardineres velles, i de col·locar-hi les noves. El transplantament l’han fet amb el suport de l’empresa contractada per a les feines de jardineria, Innovia Coptalia.

Respecte al passatge de Jover i Serra, s’han instal·lat unes tanques perimetrals metàl·liques en els parterres, per tal d’evitar que hi accedeixin els animals de companyia. El cost de les tanques és de 2.450 euros.

Parterres al passatge de Jover i Serra
Parterres al passatge de Jover i Serra