Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local del dia 15 de març

Última revisió 07-09-2018 14:18
14/03/2018

La propera sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local es farà el dia 15 de març de 2018, a les 13.25 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL

1. Resolució de l'expedient sancionador X2017005096 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2. Resolució de l'expedient sancionador X2017005706 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Podeu llegir el text de les propostes aquí.