Signat un conveni amb l'associació de voluntaris de salvament marítim de Catalunya

Última revisió 07-09-2018 14:18
13/07/2017

Dimecres, 12 de juliol, l'Ajuntament va signar un conveni amb l'associació de voluntaris de salvament marítim de Catalunya (SALVACAT), una entitat sense ànim de lucre que té com a fi social el salvament de la via humana a la mar i aigües interiors, l'assistència a embarcacions així com la lluita contra la contaminació marina.

L'entitat és part integrant del projecte El Moll, que des del port d'Arenys de Mar promou la protecció i recuperació del patrimoni nàutic i marítim, la navegació i la seva seguretat al litoral del Maresme. L'Ajuntament del Masnou és propietari d'una embarcació què està en desús i, per evitar el seu deteriorament definitiu, mitjançant aquest conveni, facilitarà a aquesta entitat la cessió de l'ús de l'embarcació per continuar prestant servei.

Un cop signat el conveni, resta pendent el seu trasllat al port d'Arenys així com la programació d'activitats al municipi on hi participin personal de l'entitat amb l'embarcació.

Conveni amb SALVACAT
Conveni amb SALVACAT