Últims dies per sol·licitar els ajuts per al pagament del lloguer

Última revisió 24-07-2018 17:42
18/05/2018

Es pot accedir a les bases completes aquí

Des del 19 de maig fins al 29 de juny és oberta la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2018. Es tracta de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Avís: El 29 de juny és la festivitat de Sant Pere i no es podran lliurar a les oficines de registre del Masnou.

La sol·licitud i la documentació requerida s'ha de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada al carrer de Roger de Flor, 23, en horari d'atenció al públic, que és de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h, i els dijous també de 16 a 19 h.

Requisits:

  • Acreditar la residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que els de l’any 2016 no superin els màxim establerts a la base 5 de la convocatòria.
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
  • No pagar un lloguer mensual superior a 600 euros excepte per als casos de famílies nombroses, per a les quals el màxim és de 900 euros.

.