Pressupost aprovat

El dijous 28 de febrer, l'Ajuntament del Masnou va aprovar el pressupost per a aquest any 2019. El fet de governar amb minoria feia molt difícil aprovar els nous comptes municipals. L'any 2019 és un any de renovació del consistori fruit de les eleccions municipals, per tant, es tracta d’un press