Assumint compromisos com a país i tirant endavant nous projectes locals

Aquesta setmana passada s'han celebrat diferents trobades i actes sobre temes que tenen un gran interès polític, i en els quals crec que tenim l'obligació de participar des del Masnou.

El passat dimecres 18 de gener vaig assistir, amb la tinent d'alcalde Sílvia Folch, a una jornada molt interessant sobre la iniciativa per a la reforma horària, terreny en què ben aviat el Parlament de Catalunya legislarà per a introduir canvis. Cal que ens posem al dia i que anem superant uns horaris irracionals i ens anem acostant a Europa. Per això, caldrà també que com a Ajuntament comencem a treballar, conjuntament amb el món educatiu, el comerç i les entitats, per tal d'anar avançant cap a una racionalització dels horaris en el nostre municipi. Evidentment, calen canvis generals per tal que puguem avançar a nivell local. Per això el divendres la Sílvia Folch, com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya, també va participar en diferents debats sobre la reforma horària, ben conscients que ens hi hem de posar, ja que el ple de l'Ajuntament del Masnou es va adherir a aquesta iniciativa.

El mateix dimecres també vaig assistir a la jornada de debat governslocals.cat, impulsada des del departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sobre com ha de ser el món local en el marc de la República que volem construir. Un debat molt important i en el que cal que els municipis tinguem un paper fonamental en la construcció del nou país que volem. I finalment, dijous, una bona part dels càrrecs electes del Masnou adherits a l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya, impulsada per l'Assemblea de Municipis per la Independència, vam assistir a Mataró a la trobada dels electes del Maresme compromesos amb el procés indepen