Avancem amb els veïns i veïnes

Un dels objectius del PAM que recentment hem aprovat és pensar i desenvolupar el Masnou amb la participació i el compromís cívic dels masnovins i masnovines a través de la posada en marxa de més i millors mecanismes per a la participació i la corresponsabilització de la ciutadania en la gestió dels afers locals.

I aquests dies en tenim una bona mostra. Constituït el Consell de la Vila, el màxim &o