Regidoria d'Ensenyament

A la Regidoria d'Ensenyament trobareu informació de tot allò relacionat amb l'educació al nostre municipi.

Les competències municipals en ensenyament són, entre d'altres, la participació en el procés d'escolarització, la cooperació en la construcció i el manteniment dels centres docents, la intervenció en els òrgans de participació escolar (Consell Escolar Municipal del Masnou) o l'organització d'activitats pedagògiques d'una àmplia varietat, amb el suport d'altres regidories, destinades a l'alumnat del Masnou.

Així, per exemple, conjuntament amb l'Àrea de Manteniment, la Regidoria d'Ensenyament s'encarrega del manteniment i de les millores estructurals i funcionals dels centres escolars públics. També col·labora en activitats escolars i extraescolars dels centres i de les associacions de pares i mares. L'Ajuntament del Masnou col·labora amb els centres educatius, tira endavant accions pròpies i participa en totes les iniciatives relacionades amb la formació dels ciutadans i ciutadanes.

ddd

L'Ajuntament és el titular de dues escoles bressol, Sol Solet i La Barqueta, del Centre de Formació de Persones Adultes i de l'Escola de Música.

Pel que fa a l'atenció i la informació a la ciutadania, la Regidoria d'Ensenyament col·labora activament en l'escolarització de l'alumnat, gestionant els processos de preinscripció i matrícula de tots els serveis de titularitat pròpia. Tot això es fa a través de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Reglament del Consell Escolar Municipal

Temes relacionats

Tècnics municipals

Tècnic : August Cabré

Oficines

Oficina Municipal d'EducacióCarrer de Roger de Flor, 2308320 - El MasnouTel. 93 557 18 45ensenyament@elmasnou.catHorari Visites concertades els dimecres, de 10 a 14h., i els divendres d'11 a 14h.