Retribucions a càrrecs electes i dotacions al grups

ATENCIÓ:

Dedicacions pendents d'actualització, després del pacte de govern fet efectiu el 27 de novembre del 2020 i la modificació parcial de les dedicacions aprovades a la sessió plenària del 17 de desembre del 2020.
 


a) Retribucions dels regidors i regidores amb dedicació

Imports anuals en brut per al mandat 2019-2023. S’actualitzaran cada any segons els increments per als empleats públics que incloguin els pressupostos generals de l’Estat.

Càrrec i dedicació 2019 2020

 Alcalde – Jaume Oliveras i Maristany
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

55.000,00 €

56.100,00 €

 1a tinença d’alcaldia – Sílvia Folch Sánchez
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

48.094,00 €

49.055,88 €

 2a tinença d’alcaldia – Ricard Plana Artús
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

48.094,00 €

49.055,88 €

 3a tinença d’alcaldia – Cristina Ramos Santamaria
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

48.094,00 €

49.055,88 €

 Regidoria delegada – Neus Tallada Moliner
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

32.463,46 €

 Regidoria delegada – Sergio González Fernández
 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

32.463,46 €

 Regidoria delegada – Yulay Martínez Castillo

 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

32.463,46 €

 Regidoria delegada – Albert Alfaro Giró

 Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

32.463,46 €

 

b) Retribució dels regidors i regidores sense dedicació

S’assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats als regidors i regidores que no tenen dedicació.

Òrgan

Import/sessió 2019

Màxim anual 2019

 Import/sessió 2020 Màxim anual 2020

 Ple Municipal

600 €

6.600 €

605,40 € 6.659,40 €

 Junta de Govern Local

150 €

6.300 €

151,35 € 6.356,70 €

 Junta de Portaveus

170 €

1.870 €

171,53 € 1.886,83 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones

300 €

6.600 € per al conjunt de les comissions informatives

302,70 € 6.659,40 € per al conjunt de les comissions informatives

 Comissió Informativa de Serveis Generals

300 €

302,70 €

 Comissió Informativa de Serveis Territori

300 €

302,70 €


Els regidors i regidores sense dedicació són els 13 que completen els 21 membres del Ple.

Regidora de l’Equip de Govern sense dedicació

· Grup ERC-AM: Anna Torrijos López.

Regidors i regidores de l’oposició

· Grup Fem Masnou: Neus Villarrubia del Valle (portaveu), Amadeu Quintana Jolonch, Isabel Redaño Andrés.

· Grup PSC: Ernest Suñé Nicolás (portaveu), María Llarás Vázquez, Monika González Huerva.

· Grup JxCAT-UNITS: Romà López Bolart (portaveu), Meritxell Blanch i Daura, Ivan Ollé i Llopis.

· Grup Cs: Frans Avilés Salazar (portaveu), Stella Parodi Barriga.

· Grup CUP-AMUNT: Fèlix Clemente Clavero (portaveu).

 

c) Dotacio econòmica per als grups municipals

 Dotació anual per a cada grup

1.700 €

 Dotació anual que s’atorga al grup per cada membre   que hi té adscrit

500 € per regidor/a del grup

 

d) Altres dotacions

A més de les retribucions als càrrecs electes, el Ple Municipal del 25 de juliol del 2019 va aprovar les remuneracions de personal eventual. Així, cada grup pot disposar d’un nombre d’hores d’assessoria proveïdes per personal eventual, en funció de la representació aconseguida. La forquilla va de 37,5 hores per setmana per al grup amb més membres a 5 hores per setmana per al grup amb menys representació.

A més, es posa a disposició dels grups mitjans materials com ordinadors, telèfons (per als i les portaveus), correu electrònic i impressora.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-12-2020 11:54