Inscripció: Procés participatiu per elaborar el Pla local d'habitatge

 

L’Ajuntament del Masnou es troba en fase de redacció del Pla local d’habitatge, amb el qual es pretén observar l’estat actual en la matèria i planificar les polítiques locals dels propers anys.

Ompliu el següent formuari per sol·licitar la vostra participació a la sessió oberta amb la ciutadania, que tindrà lloc el 23 d'octubre, a les 19:00 h, a la Sala Joan Comellas (Edifici Centre).

L'aforament d'aquesta sessió participativa està limitada a 50 persones. Per tant, el fet d'omplir aquesta sol·licitud no garanteix que s'hi pugui participar. Només podran assistir-hi les persones que rebin un correu electrònic que confirmi la seva admissió.

 

Protecció de dades personals

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament del Masnou, com a responsable d’aquestes dades.

Responsable del tractament:

Ajuntament del Masnou
Pg. de Prat de la Riba, 1  08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00 / ajuntament@elmasnou.cat

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: dpd@elmasnou.cat
Pg. de Prat de la Riba, 1  08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Finalitat del tractament: Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament del Masnou als efectes de comunicació de notícies, informacions de caràcter públic, convocatòries d’actes institucionals, rodes de premsa, etc., així com subministració d’informació institucional.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment. En el cas que no doni el consentiment, no se li pot enviar informació.
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets:

Podeu exercir en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació que la legislació vigent en matèria de protecció de dades us confereix, enviant la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/elmasnou

Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de conservació: Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

 

Si voleu veure la informació sobre l'Avís Legal cliqueu aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-10-2019 15:15