P007-2016 Procés selectiu per a la provisió d'un lloc de caporal de sala per lliure designació