Frans Avilés Salazar

Regidor de l'oposició.
Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans.
 

- Adreça electrònica: fransas@elmasnou.cat

- Declaració de béns.

- Sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen en la taula següent:

Òrgan

 Import/sessió 2021 

Màxim anual 2021

 Ple Municipal

605,40 €

6.659,40 €

 Junta de Portaveus

171,53 €

1.886,83 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones 

302,70 €

 6.659,40 € per al conjunt de 
 les comissions informatives 

 Comissió Informativa de Serveis Generals

302,70 €

 Comissió Informativa de Serveis Territori

302,70 €

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups

Resum biogràfic

Lloc i any de naixement: Barcelona, 1978

Formació acadèmica:

  • Llicenciatura de dret per la Universitat Oberta de Catalunya.

Trajectòria professional:

  • Advocat, membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona des de l'any 2006.

Trajectòria política:

  • Regidor de l'Ajuntament del Masnou des de l'any 1999, on ha passat tant pel govern com a regidor d'Esports durant el mandat 1999-2003 com per l'oposició.
Frans Avilés Salazar