Places vacants a l'Escola Bressol Sol Solet

Dues places de l’Escola Bressol Sol Solet han quedat vacants: l'una, al grup d'infants mitjans, 1-2 anys (nascuts el 2020), i l'altra, al grup d'infants grans, 2-3 anys (nascuts el 2019).

Les famílies interessades a ocupar aquestes places poden presentar una sol·licitud de matrícula viva i la documentació necessària per formalitzar-la, des del 6 d'octubre i fins a les 17.00 h del 8 d'octubre.

Cal fer arribar la sol·licitud i la documentació a l'adreça electrònica solsolet@elmasnou.cat, abans de les 17.00 h del 8 d'octubre. Fora d’aquest termini, les sol·licituds de matrícula viva no seran admeses.

El sorteig públic per assignar la plaça tindrà lloc a les 10.00 h del 13 d'octubre.

Tràmit: matrícula viva 

La matrícula viva és el tràmit necessari per sol·licitar una plaça vacant durant el curs escolar. No està subjecte a baremació i en el primer cicle de l’educació infantil només s’atén en el marc de les vacants disponibles.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula viva:

  • Model normalitzat de sol·licitud de matrícula viva.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a, si en disposa.
29/09/2021
Fins el 09/10/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-09-2022 12:52