Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge

La Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge té com a funció principal vetllar per garantir el bon estat i el funcionament dels espais municipals, les zones verdes i d'esbarjo, i la via pública.

 

Àmbits d'actuació:

 

 • Manteniment i conservació de vies públiques i espais de joc infantil. Manteniment i neteja de les platges.
 • Manteniment i conservació dels espais verds. 
 • Manteniment i neteja d’edificis municipals. 
 • Manteniment del Cementiri municipal. 
 • Gestió dels subministraments (energia i aigua). 
 • Suport a activitats culturals i de lleure. Vigilància i manteniment d’escoles públiques. 
 • Xarxa de clavegueram. 
 • Enllumenat i xarxa semafòrica. 
 • Recollida, gestió i tractament de residus. 
 • Neteja viària.

 


Canals de comunicació:

 • Mitjançant el formulari web de l'Ajuntament del Masnou.
 • A través de l’aplicació mòbil el “Masnou net” podeu contribuir a la millora i preservació del municipi notificant de forma àgil i senzilla qualsevol anomalia a la via pública, en l’enllumenat, a la senyalització viària, en parcs i jardins o al mobiliari urbà.
 • Per instàncies registrades a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament del Masnou o presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 • Contactant amb la Regidoria al 93 557 16 00, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores. Per a temes urgents en dies festius o caps de setmana, truqueu directament a la Policia Local, al 93 557 17 80.

Responsables de la Regidoria:

Regidora: Sílvia Folch i Sánchez

Cap de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge: Yasia Jiménez Gispert