Zona verda

 

L'Ajuntament del Masnou posa en marxa el 30 de setembre del 2022 una prova pilot d'estacionament regulat com a zona verda.

Els objectius són els següents:

  • Prioritzar l'aparcament dels residents de l'àmbit.
  • Reduir el trànsit de vehicles forans que hi busquen aparcament.
  • Millorar la seguretat viària.
  • Disminuir les emissions de gasos contaminants.

 


HORARI

Tot l'any, de dilluns a diumenge, de 8 a 20 hores.

 


ÀMBIT DE LA ZONA VERDA

Àmbit d'implantació de la prova pilot

La zona verda s'implanta en un sector del municipi, que s'estén, parcialment, pel barri d'Ocata i el centre del Masnou.

Plànol de l'àmbit de la zona verda.

*Cliqueu el plànol per veure'l en PDF i poder ampliar-lo.

*Perímetre de la zona verda: N-II, av. de Joan Maragall, c. de la Generalitat de Catalunya, c. del Parlament de Catalunya, c. de Josep Irla, c. de Joan Miró, av. de Cusí i Fortunet, c. d'Itàlia, c. de Roger de Flor.
 


TARIFES - ZONA VERDA

Hi ha tres categories tarifàries diferents, en funció de la residència de la persona titular de vehicle i de si paga l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) al Masnou.

També es preveuen casos especials. No hi ha distintius de zona verda per als vehicles. Els dispositius de control de l'equip de vigiliants llegeixen les matrícules i detecten el tipus de tarifa que s'aplica a cada vehicle.

 

A) RESIDENTS DINS L'ÀMBIT DE LA ZONA VERDA

Vehicles de persones empadronades dins l'àmbit de la zona verda i que tributen l'impost de circulació (IVTM) al Masnou.

PREU  Per dia   Per setmana   Per mes 
 RESIDENT   0,10 €  0,50 €  2,00 € 

 


 

B) RESIDENTS AL MASNOU, PERÒ FORA DE L'ÀMBIT DE LA ZONA VERDA

Vehicles de persones empadronades al Masnou que viuen fora de l'àmbit de la zona verda i que paguen l'impost de circulació (IVTM) al Masnou.

 PREU PER HORA   1,25 € 

 


 

C) NO RESIDENTS AL MASNOU

Vehicles de persones no empadronades al Masnou.

 PREU PER HORA   1,75 € 

 


 

D) CASOS ESPECIALS

Cal adreçar-se a SUMEM per fer els tràmits necessaris o per consultar els casos especials que no estiguin previstos en aquesta pàgina.
 

D.1 Vehicles d'empresa, rènting, lísing o anàlegs conduïts per persones empadronades dins l'àmbit de la zona verda

 PAGAMENT ÚNIC*   51,50 € 

*Un sol pagament (mentre duri el contracte de rènting o anàleg) per figurar com a resident de l'àmbit de la zona verda. Per tant, un cop fet el pagament únic, s'han d'abonar les tarifes dels residents a l'àmbit de la zona verda (A).
 

D.2 Vehicles d'industrials que desenvolupen part de la seva activitat dins la zona verda i altres casos similiars

L'estada en una mateixa plaça d'aparcament estarà limitada a un màxim de 4 hores seguides, dins l'horari de vigència de la zona verda. Cal col·locar un disc horari en un lloc visible del vehicle per indicar l'hora d'inici de l'estada.

 PAGAMENT ANUAL   51,50 € 


D.3 - Existeixen altres casos especials recollits al reglament. Cal adreçar-se a SUMEM per consultar-los i, si s'escau, fer el tràmit per acollir-s'hi.

Tràmits i gestions

AUTOMATISME

Les persones empadronades al Masnou que paguen l'IVTM al municipi, figuren de forma automàtica, sense haver de fer cap tràmit, a la categoria a la qual pertanyen en funció de la residència:

  • A) Resident en l'àmbit de la zona verda.
  • B) Resident al Masnou, però fora de l'àmbit de la zona verda.

Els casos especials han de fer la sol·licitud i els tràmits corresponents a través de l'empresa municipal SUMEM.


GESTIÓ

L'empresa pública municipal SUMEM gestiona aquests serveis. La ciutadania ha d'adreçar-s'hi per fer qualsevol tràmit que hi estigui relacionat.

SUMEM
Serveis Urbans del Masnou Empresa Municipal, SL

sumem@elmasnou.cat
Telèfon i WhatsApp: 678 166 373

Atenció presencial
Cal concertar cita prèvia, trucant al 678 166 373.
Adreça: Av. del Maresme, 5 - El Masnou.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-12-2022 14:33