El Masnou demana més de vuitanta recursos de suport al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona

Última revisió 14-02-2020 08:14
13/02/2020

L’Ajuntament del Masnou ha presentat 85 peticions de recursos a la Diputació de Barcelona. D’aquests, 35 (41%) són recursos econòmics, 21 (25%) materials i 29 (34%) tècnics. Així ho va aprovar la Junta de Govern Local del 30 de gener, en el marc del Catàleg de Serveis per a l’any 2020 que ofereix aquest ens provincial. A més, dimarts 12 de febrer, l’alcalde, Jaume Oliveras, i el gerent de l’Ajuntament, Àlex Álvarez, van assistir a l’acte de presentació d’aquestes polítiques de suport als Ajuntaments.

Les tres línies de suport encomanades a aquesta administració supramunicipal s’encaminen al desenvolupament i reforç dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament, així com també a noves inversions que suposin un menor cost per a les arques públiques del municipi.

Des del Masnou s’ha fet una petició econòmica de 35 recursos per valor de més de 800.000 euros que es volen destinar a diferents àmbits. Pel que fa als de més import, se centren en el desenvolupament empresarial i el Servei Local d’Ocupació, amb projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local. També en destaquen els destinats a l’acollida i integració a persones estrangeres immigrades (joves nouvinguts sense acompanyament familiar). Referents a la mobilitat urbana, se’n demanen per a la millora de l’accessibilitat de les voreres del camí escolar de l’Escola Marinada, senyalització horitzontal i elements reductors de velocitat a l’avinguda del President John F. Kennedy, i tres punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

No totes les ajudes són de caràcter econòmic. També s’han demanat  recursos tècnics i materials que inclouen la cessió de materials,  redacció de projectes, elaboració d’estudis, i la realització d’activitats i serveis a càrrec de la Diputació de Barcelona.

De materials, s’han demanat un total de 21 recursos. La major part, tenen per objectiu donar un nou impuls a l’educació. Dur a terme fires i jornades d’orientació educativa, reforçar l’acompanyament en el canvi de l’etapa d’educació primària a la de secundària, aportar tècniques d’aprenentatge competencial, aprofundir en el paper de la família durant l’adolescència o la gestió de les emocions en l’àmbit familiar són algunes de les peticions. Entre d’altres, també s’ha demanat el disseny del Pla local de joventut del Masnou. 

Quant als recursos tècnics, és a dir, estudis per als quals s'ha sol·licitat subvenció, n’hi ha un total de 29 i versen sobre àmbits ben diferents. Un estudi tècnic de diferents models de gestió dels serveis de recollida de residus, un d’eficiència energètica de l’enllumenat, la redacció del Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) o un programa per fomentar la transició energètica en són alguns exemples.

D’altra banda, també s’han demanat recursos en matèria urbanística que demanen la redacció per a la modificació puntual del PGOU al sector de Camil Fabra i Can Targa i un estudi d’accessibilitat de l’Escola Ocata.

Recursos: 35 (41%) són econòmics, 21 (25%) materials i 29 (34%) tècnics.
Recursos: 35 (41%) són econòmics, 21 (25%) materials i 29 (34%) tècnics.