Juntes de Govern


Composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde, Sr. Jaume Oliveras i Maristany,  que la convoca i presideix, i un nombre determinat de regidors, designats per l'alcalde, que no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres de la corporació.

Actualment, està constituïda pels regidors/es següents:

  • Sr. Jaume Oliveras i Maristany (Alcalde)
  • Sra. Sílvia Folch i Sánchez
  • Sr. Ricard Planas i Artús
  • Sra. Cristina Ramos i Santamaria.
  • Sr. Sergio González i Fernández.
  • Sra. Neus Tallada i Moliner.
  • Sr. Albert Alfaro i Giró.

Competències

Són competències de la Junta de Govern l’assessorament i el suport a l’Alcaldia, l’estudi previ de les propostes que l’Alcaldia hagi de presentar al Ple, les que li siguin delegades per l’Alcaldia, el Ple o les que li atribueixi la legislació de règim local.

Es pot consultar més informació sobre les competències i atribucions de la Junta de Govern i altres temes relacionats a:

Calendari

La Junta de Govern es reuneix setmanalment tots els dijous.

Cliqueu per consultar:

Acords Juntes de Govern 2020

Junta de Govern Local del 21 de maig del 2020

Junta de Govern Local del 14 de maig de 2020

Junta de Govern Local del 7 de maig de 2020

Junta de Govern Local del 30 d'abril de 2020

Junta de Govern Local pública del 30 d'abril de 2020

Junta de Govern Local del 23 d'abril de 2020

Junta de Govern Local del 16 d'abril de 2020

Junta de Govern Local del 9 d'abril de 2020

Junta de Govern Local del 2 d'abril de 2020

Junta de Govern Local del 26 de març de 2020

Junta de Govern Local del 19 de març de 2020

Junta de Govern Local pública del 19 de març de 2020

Junta de Govern Local del 12 de març del 2020

Junta de Govern Local del 5 de març del 2020

Junta de Govern Local del 27 de febrer del 2020

Junta de Govern Local del 20 de febrer del 2020

Junta de Govern Local del 13 de febrer del 2020

Junta de Govern Local del 6 de febrer del 2020

Junta de Govern Local del 30 de gener del 2020

Junta de Govern Local del 23 de gener del 2020

Junta de Govern Local del 16 de gener del 2020

Junta de Govern Local del 9 de gener del 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-02-2020 13:32