Fil a l'agulla per elaborar una diagnosi sobre l'abús sexual infantil al municipi

Última revisió 20-11-2020 08:40
19/11/2020

Avui, 19 de novembre, és el Dia Mundial per a la Prevenció de l'Abús Infantil. Segons dades de l’entitat Save the Children, una de cada dues denúncies per violència sexual té com a víctima un menor d’edat. A primers de novembre, representants d’aquesta entitat es van reunir amb membres de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i dels Mossos d’Esquadra per iniciar un projecte que permeti fer una diagnosi sobre l'abús sexual infantil al Masnou.

La col·laboració té dos objectius: d’una banda, fer una diagnosi sobre el tractament de l’abús sexual als diferents serveis públics gestionats per l’Ajuntament i, de l’altra, aconseguir l’efectiva protecció dels infants i adolescents davant l’abús sexual.Segons dades de l'entitat Save the Children, una de cada dues denúncies per violència sexual té com a víctima a un menor d'edat.
Segons dades de l'entitat Save the Children, una de cada dues denúncies per violència sexual té com a víctima a un menor d'edat.