Millores al Camí del Mig: gestió dels escorrentius i naturalització de l'entorn

Última revisió 16-09-2020 09:04
14/09/2020

L’Ajuntament del Masnou ha engegat un projecte per tal de millorar la qualitat funcional i paisatgística del Camí del Mig. L’actuació, que preveu uns sistemes per tal que l'aigua dreni naturalment sense haver de canalitzar (anomenats bioswale), té per objectiu resoldre el principal problema de la via: l’escorrentiu i, a la vegada, s'hi vol introduir vegetació. L’obra, que va començar a principis de setembre i té una durada prevista d’entre cinc i sis setmanes, convertirà aquest camí en zona d'ús exclusiu per a vianants (només hi tindran accés els vehicles de les persones residents).

L’àmbit del projecte comprèn aquest camí històric, des del torrent de Can Gaio fins al torrent del Forn. D’una banda, es retirarà l’asfalt existent, incrementant-ne la permeabilitat, i creant un ferm regular i estable al llarg de tot el recorregut. De l’altra, es donarà un pendent constant al llarg de tot al camí a nivell transversal per evitar camins preferencials de l’aigua i que tota s’acumuli en una cuneta. La idea d’aquesta cuneta és que treballi com el que s’anomena jardins d’aigua. Així, amb la idea d’acumular els escorrentius al marge intern del camí en un jardí d’aigua, es construirà, al llarg de 200 metres, un sistema de cuneta verda drenant bioswale.

Els bioswales permeten aportar solucions a problemes hidrometeorològics a partir dels sistemes naturals que ja existeixen. A diferència de les solucions tradicionals, limiten els impactes del canvi climàtic, millorant la biodiversitat i la qualitat del medi ambient a la vegada que aporten beneficis al benestar social i a les activitats econòmiques. En aquest sentit, la creació d’un bioswale a l’àmbit del Camí del Mig  preveu beneficis com ara poder gestionar l’aigua de la pluja in situ, la creació de nous hàbitats i millora ambiental, la retenció de gasos contaminants i la regulació de la temperatura o la creació d’elements d’interès paisatgístic i social per millorar la qualitat de vida de les persones.

Renderització del projecte
Renderització del projecte