Novetats de la Llei de crèdit immobiliari

Última revisió 20-06-2019 10:18
19/06/2019

El 17 de juny ha entrat en vigor la Llei 5/2019 que regula els contractes de crèdit immobiliari, una norma que reforça la protecció de les persones consumidores i en millora les garanties. L' Oficina Municipal d'Informació de Consum (OMIC) n'informa de les novetats.

Algunes de les novetats són:

Repartiment de les despeses de la hipoteca
-    El banc pagarà les despeses de notaria i registre.
-    El client pagarà la taxació i, quan les demani, les còpies de l’escriptura.

Clàusules sol
-    Desapareixen

Responsabilitats dels bancs
-    Fer un estudi més estricte per garantir la solvència dels clients.
-    Enviar el contracte 10 dies abans de la signatura.
-    Informar als clients, al llarg de la vida del prèstec, de les comissions o de l’evolució dels tipus d’interès.

Més transparència en la informació
-    No es podran vendre productes vinculats al prèstec. Estaran permesos els productes combinats si suposen millores per la persona consumidora, però caldrà que el banc ho justifiqui i especifiqui el preu de cada producte per separat.

Comissions i reclamació del deute
-    Baixen les comissions per reemborsament anticipat.
-    S’endureixen les condicions per desnonar un client per impagament.

Més protagonisme dels notaris
-    El notari haurà de certificar que el banc compleix amb el seu deure d’informar, explicar les clàusules del contracte i que el consumidor les ha entès.

 

Oficina Municipal d'Informació de Consum

Recordeu que teniu l'Oficina Municipal d'Informació de Consum al vostre servei. Allà us informaran de temes de consum, i gestionaran i tramitaran les vostres reclamacions i denúncies.

C/ de Roger de Flor, 23.

Tel. 93 557 18 00

omic@elmasnou.cat
 

Novetats de la Llei de crèdit immobiliari
Novetats de la Llei de crèdit immobiliari