Adjudicades les places del pàrquing del Mercat Vell

Per acord de la Junta de Govern Local, de 12 de setembre de 2019, es va aprovar un nou procediment d’adjudicació de les places en règim d’abonament al pàrquing municipal del Mercat Vell i la creació d’una llista d’espera. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, se’n van presentar un total de 19, totes corresponents a turismes. Un cop analitzades les 19 sol·licituds, totes elles acompleixen el criteri fixat a les bases de proximitat per veïnatge.

A les 10 hores del dia 11 de febrer de 2020, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, s’ha procedit a fer el sorteig de les 17 places destinades a cotxe.

Resultat del sorteig de les 17 places per a vehicles de quatre rodes:

Registre d’entrada instància interessats

Plaça assignada per sorteig

11516

41

11543

42

11574

27

11575

36

11601

38

11602

37

11781

26

11809

40

11903

33

11937

35

11980

---

12044

39

12181

30

12212

28

12232

32

12234

34

12246

29

12263

---

12283

31

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Es crea una llista d’espera per cobrir les places en cas que hi hagi vacants, amb les dues sol·licituds que han quedat sense plaça assignada.

Llista d’espera per a vehicles de quatre rodes:

Registre d’entrada instància

PRIORITAT

11980

1

12263

2

 

 

 

 

 

Les 3 places per a motocicletes queden lliures i disponibles.

L’ús de les places sortejades serà a partir del dia 1 de març de 2020.

 

13/02/2020
Fins el 16/03/2020
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-02-2020 09:23