Reunió informativa sobre el procés de preinscripció i matrícula a l'EMUMM

Última revisió 07-09-2018 14:17
03/05/2017

Dijous, 4 de maig, s'obre el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a l'Escola Municipal de Música (EMUMM) i s'estendrà fins al dia 18. Per aquest motiu, el mateix dijous tindrà lloc una reunió informativa sobre el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat, a les 19.30 h a Els Vienesos (c. de la Segarra, 14). Podeu consultar l'oferta de programes i vacants si cliqueu aquí. També podeu descarregar-vos el model de sol·licitud de preinscripció.

El calendari d'aquest procés serà el següent:

  • Publicació llistes baremades provisionals: dimecres 24 de maig.
  • Termini per presentar al·legacions: fins el dimecres 31 de maig.
  • Publicació de les llistes baremades definitives: dijous 1 de juny.
  • Sorteig públic de desempat: dijous 1 de juny, a les 17.30 h, a l’EMUMM.
  • Publicació de les llistes d’admesos per cada programa i llistes d’espera: divendres 2 de juny.
  • Període de matrícula: 6, 7 i 8 de juny.

Pel que fa als criteris de baremació de les sol·licituds que s’hagin presentat dins del termini, seran els següents:

  • Proximitat a l’EMUMM:
  • Si l’alumne o alumna resideix al terme municipal del Masnou, o està escolaritzat/da en un centre educatiu del municipi: 20 punts.
  • Quan l’alumne/a no és resident al Masnou ni està escolaritzat a cap centre del domicili, però s’al•legui, per al criteri de proximitat, que el domicili del lloc de treball dels pares o tutors es troba al Masnou: 10 punts.
  • Quan l’alumne/a que fa la preinscripció tingui un germà o germana, el pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet, matriculat a l’EMUMM: 5 punts.

Si, per a algun grup, el nombre de sol·licituds supera l’oferta, les places s’assignen en funció de la puntuació obtinguda per l’aplicació del barem. Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats es produeix alguna situació d’empat, es fa un sorteig públic (dijous 1 de juny).

Actuació de la coral de l'EMUMM
Actuació de la coral de l'EMUMM