Signats nous convenis amb entitats

Última revisió 07-09-2018 14:17
12/05/2017

El dimecres 10 i el dijous 11 de maig, l'Ajuntament ha continuat signant diversos convenis amb associacions que rebran l'ajut municipal per poder dur a terme la seva activitat emmarcada dins les àrees de Salut Pública i Cultura. Concretament, s'han signat convenis amb Esquima, Disma, Afibromare i la Fundació Maresme per un total de 15.000 euros, així com el darrer conveni de l'àmbit d'Acció Cultural, amb la FEM, que ha rebut 3.000 euros.

Dimecres, va tenir lloc la signatura de convenis amb quatre entitats relacionades amb l`ambit de la salut. L' Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental del Masnou (ESQUIMA) té, entre els seus objectius, el de la rehabilitació de persones amb malaltia mental del Masnou i de la zona del Maresme Sud, realitzant diversos serveis i activitats que pretenen la integració d'aquestes persones a la població, la capacitació de les mateixes i la lluita contra l'estigma que suposa patir una d'aquestes malalties. Pel que fa a l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Masnou (DISMA), vetlla per l'atenció i la integració de les persones amb disminució psíquica i el recolzament a les seves famílies. En quant a la Fundació Privada El Maresme, té entre els seus objectius el de l'atenció i la integració social de les persones amb disminució psíquica des dels principis de la normalització i del reconeixement de la diferència. Per últim, l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques del Masnou (Afibromare), té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones afectades de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i malalties reumàtiques i del dolor, realitzant diversos serveis i activitats que també pretenen sensibilitzar a la societat sobre que es pot millorar la qualitat de vida de les persones afectades i aconseguir l'acceptació social de les mateixes lluitant contra l'estigma que suposa patir una d'aquestes malalties. Els convenis signats en aquesta ocasió sumen un total de 15.000 euros en forma d'ajuts.

Signatura de conveni amb la FEMD'altra banda, el dijous es va signar el darrer conveni de l'àmbit d'Acció Cultural amb l'Associació Fotogràfica El Masnou, per un import de 3.000 €. L'objectiu de la signatura és la promoció i difusió de la fotografia com activitat artística i cultural al Masnou durant l'any 2017.

Des de mitjan d'abril, l'Ajuntament ha signat convenis de col·laboració amb les diverses entitats del municipi relacionades amb les àrees de Cultura, Ensenyament i Salut Pública.

Signatura de convenis de salut pública
Signatura de convenis de salut pública