Escollides per sorteig les persones que representaran la ciutadania al Consell de la Vila

Última revisió 07-02-2019 13:48
22/05/2018

Aquest migdia, s'han escollit les persones que a partir d'ara representaran la ciutadania a títol individual al Consell de la Vila. L'Ajuntament s'hi posarà en contacte per comunicar-los-ho de forma directa. Han estat seleccionades mitjançant un sorteig públic que ha comptat amb la presència de dos ciutadans.

Les persones seleccionades representen cinc franges d'edat: 18-27 anys; 28-37 anys; 38-47 anys; 48-57 anys; 58 anys o més. S'ha fet, doncs, un sorteig per escollir una persona titular i una altra de suplent per representar cadascun d'aquests col·lectius. Hi ha hagut, però, una excepció. No ha calgut sortejar qui representarà les persones que tenen entre 28 i 37 anys perquè només s'hi havia apuntat una persona. Serà, doncs, la titular d'aquest col·lectiu i no hi haurà suplent.

Els nous membres titulars del Consell de la Vila seran convidats a assistir a la propera sessió d'aquest òrgan de participació, dijous d'aquesta setmana. Amb tot, els nomenaments no seran oficials fins que no s'aprovin per resolució d'Alcaldia i es ratifiquin al proper Ple municipal.

En total, es van inscriure 43 persones per formar part del Consell de la Vila de manera voluntària. Aquest sorteig es deriva de la modificació del reglament d'aquest òrgan que va aprovar el Ple municipal el novembre passat. El canvi es va fer precisament per potenciar el paper d'aquests membres que hi participen a títol individual.

El Consell de la Vila es va constituir a principis de l'any 2016 amb l'objectiu que les persones representants de la ciutadania i dels grups municipals poguessin debatre sobre assumptes públics de la vila, ja siguin estratègics, econòmics, socials, culturals o sostenibles.

Està format per representants de cinc associacions veïnals i de cinc entitats no veïnals i per les cinc persones a títol individual que s'acaben d'escollir per substituir les que havien estat nomenades anteriorment. Aquestes havien estat elegides també per sorteig, però entre tot el cens de la població, sense que s'hi haguessin inscrit voluntàriament.

A més, en són membres: un representant de cadascun dels grups polítics amb presència al consistori però que no sigui regidor o regidora, una persona que representi cadascun dels òrgans de participació del municipi però que no sigui regidor o regidora, i fins a cinc persones expertes en algun àmbit de competència municipal.

Sorteig per escollir nous representants al Consell de la Vila.
Sorteig per escollir nous representants al Consell de la Vila.