Afectacions de trànsit per obres de manteniment a la via pública

Última revisió 07-09-2018 14:18
19/09/2017

Continuen les feines des de la Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge per mantenir la via pública del municipi al dia. Com a conseqüència, mentre durin les intervencions, hi haurà diverses afectacions de trànsit.

AFECTACIONS:

Arranjaments al carrer de Flos i Calcat:

A partir del dimecres 20 de setembre, es realitzaran treballs d’arranjament i adequació de voreres al carrer de Flos i Calcat. Per poder dur a terme aquestes obres, caldrà prohibir l’estacionament entre els números 98 i 128 (costat muntanya). La franja horària de la prohibició serà de 8 a 20 h (s'hi podrà estacionar a la nit).

Arranjaments al carrer de Flos i Calcat, de Lluís Millet cantonada amb Torrent Umbert i de Sant Crispí cantonada amb Cristòfor Colom:

No requereixen cap acotament.

Arranjaments al carrer del Berguedà cantonada amb avinguda de Joan XXIII:

Per poder dur a terme l'adequació de la vorera davant la parada del bus urbà, caldrà prohibir l’estacionament a la primera plaça al costat de la parada del bus (costat mar). La franja horària de la prohibició serà des de les 8 h fins al final de l'obra. La data exacta serà en funció de com avancin les obres anteriors. S’avisarà amb dos dies d’antelació.

Arranjaments al carrer de Francesc Macià, 139:

Arranjament i ampliació de la vorera. Per poder dur a terme aquesta feina, caldrà prohibir l’estacionament davant del número 139 (costat muntanya).
La franja horària de la prohibició serà des de les 8 h fins al final de l'obra. La data exacta serà en funció de com avancin les obres anteriors. S’avisarà amb dos dies d’antelació.

Arranjaments a l'avinguda de la Mare de Déu del Pilar cantonada amb Amadeu I:

Per fer el rebaix de les voreres al pas de vianants, no caldrà un acotament per estacionament, però, en ser una cruïlla amb molt de trànsit, es valorarà si és convenient restringir-lo o tallar un carril.