Ajuts municipals a la rehabilitació d'habitatges i edificis

Última revisió 12-09-2018 08:18
05/09/2018

Des de l’any 2007 fins al 2017, l’Ajuntament del Masnou ha estat atorgant ajuts a la rehabilitació. Per poder donar resposta a les noves necessitats en matèria d’habitatge que s’han anat perfilant els darrers anys, les noves bases que regulen aquests ajuts municipals augmenten l’import que es concedirà a les comunitats de veïns, faciliten la tramitació, amplien el catàleg d’obres subvencionables i afavoreixen el lloguer social, entre d’altres millores, per promoure la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús residencial al Masnou. La convocatòria és oberta fins al 31 d’octubre i preveu quatre tipologies.

El primer programa preveu l’ajut de fins a un 20% del cost de l’obra d’aquelles actuacions generals en edificis d’habitatges, tant plurifamiliars com unifamiliars, tant si es tracta de patologies estructurals, actuacions en envolupant (façanes, cobertes, terrats, mitgeres, celoberts i patis), accessibilitat, instal·lacions o estalvi energètic. El segon fa referència a l’interior dels habitatges, per a  obres generals per assolir els mínims d’habitabilitat, accessibilitat i per a actuacions d’estalvi energètic o de millora acústica (fins a 2.500 euros per habitatge), i també per adequar habitatges per incorporar-los a la Borsa de Lloguer Social (fins a 6.000 euros per habitatge). El tercer se centra en el suport econòmic a famílies amb escassos recursos econòmics per a obres de rehabilitació comunitàries a les quals no poden fer front sense incórrer en impagament hipotecari, i preveu la concessió de fins a un 50% del cost de la despesa que han d'assumir les famílies. Finalment, el quart programa es destina al suport per a la redacció de l’ITE, el certificat accessibilitat i el certificat d’eficiència energètica, amb la subvenció de fins al 50% del cost total. 

Per accedir a aquests ajuts, cal complir uns requisits, com ara que l’edifici o els habitatges estiguin ubicats al municipi del Masnou i tinguin una antiguitat mínima de quinze anys; que és destinin a usos residencials (70%) i constitueixin residència habitual i permanent (70%), entre d’altres.

 

Accediu al tràmit clicant aquí


Per a més informació: 
Oficina Local d’Habitatge
Roger de Flor, 23
Tel. 93 557 18 00
habitatge@elmasnou.cat 

La convocatòria és oberta fins al 31 d'octubre
La convocatòria és oberta fins al 31 d'octubre