Avancen diferents obres al municipi

Última revisió 07-09-2018 14:18
09/03/2018

Les obres de reordenació viària del carrer de Joan Carles I i la millora del drenatge dels entorns de l’Escola Lluís Millet ja han finalitzat. D'altra banda, s'han iniciat les relatives a la millora de l’accessibilitat al carrer del Brasil i, d'aquí a pocs dies, començaran les de la conversió en zona de vianants del carrer de Roger de Flor. A més, es treballa en el projecte de la reordenació dels horts urbans, ubicats a la part alta del parc de Vallmora. A continuació trobareu més detalls de cadascuna d'aquestes intervencions.


Finalitzada la reordenació viària del carrer de Joan Carles I i la millora del drenatge dels entorns de l’Escola Lluís Millet

Una de les obres recentment finalitzades és la reordenació viària del carrer de Joan Carles I, que ha permès millorar la senyalització horitzontal i vertical, i el carril de gir, així com arranjar la part baixa del carrer i modificar la zona de contenidors ubicats enfront de la sortida lateral de l’Institut Mediterrània.

Les obres relatives a la millora del drenatge dels entorns de l’Escola Lluís Millet (al carrer de la Constitució) també han acabat. Aquest projecte ha inclòs la construcció d’un mur de bloc de formigó, la pavimentació vial, la formació de cuneta drenant i mota de terres, així com la substitució de la reixa interceptora en el vial en cul-de- sac i la formació d’una bassa d’infiltració.

En marxa la millora de l’accessibilitat al carrer del Brasil

Les obres del carrer del Brasil s’estructuren en tres fases. La primera i la segona fase tenen per objectiu la construcció d’una nova tramada d’escales i la instal·lació d’un ascensor per adaptar aquest accés a persones amb mobilitat reduïda, així com la connexió des de la nova ubicació al pas soterrat actual, a sota del carrer d’Àngel Guimerà. En el moment de tancar aquesta edició, hi havia pendent la signatura del contracte per poder iniciar les obres, que es preveia que començarien en un termini de tres setmanes, aproximadament, i amb una durada prevista de tres mesos. D’altra banda, ja està en marxa la tercera fase del carrer, consistent en el nou accés al passeig Marítim, amb la construcció d’una rampa i la modificació de l’escala existent.

A punt de començar la conversió en zona de vianants de l’eix vertebrador entre el mar i la muntanya

Una de les obres destacades durant aquest mandat és la referent a la conversió en zona de vianants del carrer de Roger de Flor, perquè aquesta via té la característica especial que actua com a eix de connexió entre el parc de Vallmora i la platja. El projecte, que preveu iniciar-se d’aquí a dues setmanes, suposa la urbanització del carrer de Roger de Flor en el tram comprès entre els carrers de Narcís Monturiol i de Sant Miquel. La urbanització d’aquest tram és d’una superfície de 1.505 m2 i inclou la plaça de Catalunya i el carrer de la Gaditana. El tram que s’urbanitzarà del carrer de Roger de Flor està limitat per una trama urbana consolidada i, actualment, es diferencia el trànsit de vianants i el rodat amb una calçada d’asfalt i voreres de panot. La durada prevista de les obres és de mig any.

Embelliment dels horts urbans

A dalt del parc de Vallmora hi ha alguns dels horts urbans del municipi. El projecte de la reordenació d’aquests horts inclou, en una primera fase que preveu iniciar-se properament, la portada, l’acumulació i la distribució d’aigua, la part de la xarxa d’enllumenat elèctric, el desmuntatge i la reposició d’una part dels límits actuals, així com l’enderrocament d’algunes de les barraques i la consolidació d’altres.

La duració prevista de les obres és de quatre mesos i l’Ajuntament ja ha contractat la redacció de la segona fase del projecte i la direcció facultativa de les obres, que consistiran en la consolidació parcial de l’actual construcció com a local social, la construcció d’unes barraques a la zona dels nous horts, l’extensió de la instal·lació elèctrica, la xarxa de clavegueram, la consolidació de contencions existents, així com l’adaptació topogràfica a la zona d’horts nous i la plantació d’arbres ametllers.