Cobertura dels esvorancs dels carrers de Navarra i Sant Miquel

Última revisió 07-09-2018 14:18
19/02/2018

Dilluns, 19 de febrer, es van iniciar les obres per cobrir dos esvorancs, l'un al carrer de Navarra i l'altre al de Sant Miquel. Les obres del carrer de Navarra ja han finalitzat.

Pel que fa a l’esfondrament de la vorera del carrer de Navarra, a prop de la cruïlla amb el carrer de Roger de Flor, que es va produir el passat 7 de febrer, s’han descartat diverses causes per les quals podria haver ocorregut l’esfondrament com: una fuita d'un col·lector, una fuita de la xarxa de distribució d’aigua o els rosegadors i es considera que el motiu de la incidència pot ser una mala compactació en el moment de fer la vorera. L'obra va finalitzar el mateix dia 19, al vespre, però els veïns que tinguin el seu cotxe estacionat en aquest aparcament no podran entrar ni sortir durant aquest dimarts, mentre s'assequen els treballs realitzats. Durant la nit s'hi posaran planxes de metall per poder accedir-hi. L’obra l’executa Vialser, empresa contractada per fer el manteniment de la via pública.

esvorancs dels carrers de Navarra i Sant MiquelPel que fa a l’obra del carrer de Sant Miquel, després de treballar-hi durant més de dues setmanes, dilluns es va iniciar la cobertura del forat. La incidència en el sistema de clavegueram en aquest punt fa que sovint surtin aigües brutes a la platja, al davant del carrer de Roger de Flor. Aquests abocaments venen produïts per un embossament que es produeix amb certa freqüència en el col·lector que hi ha entre els carres de Navarra i Sant Miquel. El fet que aquest tram del col·lector vagi per sota els edificis i no per sota la via pública en fa molt complicada la neteja i la reparació. De moment, per poder fer aquestes feines, s’han fet dos pous de registre per accedir al col·lector de recollida d’aigües residuals des de dins del calaix de canalització del torrent, que també circula per sota dels edificis entre aquests dos carrers. És previst que a finals d’aquesta setmana es pugui obrir novament el carrer de Sant Miquel. L’obra la porta a terme SOREA, empresa contractada per fer el manteniment de la xarxa de clavegueram del Masnou.