Consell de la Vila: El 22 de maig s'escullen les persones que hi representaran la ciutadania

Última revisió 24-07-2018 17:42
17/05/2018

Dimarts vinent, 22 de maig, se celebra el sorteig per escollir les cinc persones que representaran la ciutadania del Masnou al Consell de la Vila. El sorteig serà públic i tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament a les 12 h.

Participen en el concurs les 43 persones que s'hi van inscriure de manera voluntària dins el termini establert, entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Cadascuna de les cinc seleccionades representarà una franja d'edat: 18-27 anys; 28-37 anys; 38-47 anys; 48-57 anys; 58 anys o més. Així, cada segment d'edat comptarà amb el seu sorteig, cinc en total. Per cadascun d'aquests sortejos es nomenaran dues persones: l'una serà titular i l'altra, suplent. Les bases del sorteig han estat aprovades a la Junta de Govern Local que s'ha celebrat avui mateix, 17 de maig.

L'elecció de les persones que representaran la ciutadania a partir del 22 de maig està relacionada amb la modificació del reglament aprovat pel Ple Municipal del novembre del 2017, feta precisament per potenciar el paper d'aquests membres que hi participen a títol individual.

El Consell de la Vila es va constituir a principis de l'any 2016 amb l'objectiu que les persones representants de la ciutadania i dels grups municipals poguessin debatre sobre assumptes públics de la vila, ja siguin estratègics, econòmics, socials, culturals o sostenibles.

Està format per representants de cinc associacions veïnals i de cinc entitats no veïnals i per les cinc persones a títol individual que ara s'escolliran i que substituiran les que havien estat nomenades anteriorment, que havien estat també per sorteig, però entre tot el cens de la població, sense que s'hi haguessin inscrit voluntàriament.

A més, en són membres: un representant de cadascun dels grups polítics amb presència al consistori però que no sigui regidor o regidora, una persona que representi cadascun dels òrgans de participació del municipi però que no sigui regidor o regidora, i fins a cinc persones expertes en algun àmbit de competència municipal.

Sessió Consell de la Vila
Sessió Consell de la Vila