Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Creu Roja per donar assistència a persones en situació o en risc d'exclusió social al municipi

Última revisió 24-07-2018 17:42
09/07/2018

El dilluns 9 de juliol es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’entitat Creu Roja del Masnou, Alella i Teià amb l’objectiu de garantir l’assistència a persones en situació o en risc d’exclusió social a la vila del Masnou durant l’any 2018. L’alcalde, Jaume Oliveras, i el president local de l’entitat, Francesc Bonet, van formalitzar l’acord, que dona a aquesta entitat sense ànim de lucre una subvenció de 6.000 euros.

D'una banda, l’acord obliga l’Ajuntament a aportar una subvenció i a establir un sistema de coordinació entre el Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) i el personal tècnic de la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, per tal de garantir l’efectivitat de la col·laboració entre les dues entitats i per optimitzar els recursos. De l’altra, l’entitat es compromet a mantenir els programes adreçats a gent gran o en situació de dependència, com són l’acompanyament, l’atenció permanent, la teleassistència domiciliària (TAD), la teleassistència mòbil (TAM), el sistema intel·ligent de monitorització d’alertes personals (SIMAP), la promoció de l’envelliment actiu, les ajudes tècniques, la videoatenció, etc. També es compromet a desenvolupar altres projectes d’intervenció social, com ara un banc d’ajudes (roba, mobles, etc.), projectes d’infància i joventut (campanya de Reis, material primera infància...), donar ajuts econòmics a famílies derivades des dels Serveis Socials municipals mitjançant fons propis (menjadors escolars, material lectiu, etc.) i d’altres projectes que puguin sorgir durant aquest any.

Aquest conveni és independent de la col·laboració que l’Ajuntament aporta al centre únic de distribució d’aliments La Sitja, cogestionat entre l'Ajuntament del Masnou i tres entitats socials del municipi (Càritas, Creu Roja, i Fundació Temps i Compromís), des d'on es cobreixen necessitats bàsiques alimentàries i d’higiene.