Diversos temes a debat a la darrera sessió del Consell Escolar Municipal

Última revisió 05-11-2018 08:35
31/10/2018

El Consell Escolar Municipal del Masnou (CEMM), a la sessió del 30 d’octubre, va nomenar la directora de l’Escola Bressol La Barqueta com a representant del CEMM al Consell de la Vila. També, en el torn de propostes dels diferents sectors i en el torn obert d’intervencions es va generar debat per part dels assistents al voltant de diverses qüestions: el manteniment dels centres públics d’educació primària, el seguiment de casos socials d’alumnes, i els camins escolars i la vigilància a les entrades i sortides de les escoles. La trobada d’aquest òrgan participatiu va ser presidida per la regidora d’Ensenyament, Sílvia Folch.

En aquesta sessió es va presentar el projecte del Centre de Distribució d’Aliments La Sitja, a càrrec de la directora de l’oficina local de la Creu Roja, encarregada de la gestió del centre mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament. Actualment, alguns centres escolars del Masnou col·laboren amb La Sitja i es va voler fer extensiva la informació a la resta.

El CEMM és l'organisme de consulta i participació dels sectors interessats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal del Masnou. El Ple és presidit per l'alcalde i la regidora d'Ensenyament, que hi actua com a sotspresidenta. També en són membres els directors dels centres educatius, representants de les associacions de pares i mares (AMPA) i representants dels mestres i professors dels centres públics d'educació primària, de secundària i dels centres concertats, així com representants dels grups municipals del consistori.
 

El CEMM és l'organisme de consulta i participació dels sectors interessats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal del Masnou
El CEMM és l'organisme de consulta i participació dels sectors interessats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal del Masnou