El balanç del Pla de participació ciutadana i una proposta de pressupostos participatius, temes centrals al Consell de la Vila

Última revisió 29-11-2018 07:58
28/11/2018

El Consell de la Vila es va reunir dilluns, 26 de novembre, en sessió ordinària a la segona planta de Can Malet. La trobada va tenir dos temes principals: el balanç de l’estat d’execució del Pla de participació ciutadana 2016-2019 i la presentació d’un esborrany de les normes de funcionament per fer uns pressupostos participatius. Hi van assistir gairebé una vintena de persones, entre representants d’entitats, de grups municipals, de la ciutadania, càrrecs electes (l'alcalde, Jaume Oliveras, i la tinenta d'alcalde, Sílvia Folch) i personal municipal.

S'han executat un 63% de les actuacions previstes al Pla de participació ciutadana 2016-2019 i un 14% estan en marxa. S’ha fet l’actualització del Reglament orgànic municipal (ROM) per facilitar la participació ciutadana; s’han potenciat els òrgans de participació, com el Consell de la Vila, el Consell Municipal d’Infants o el Consell de Promoció Econòmica, i s’ha consolidat el Consell de Benestar Social. També s’han desenvolupat mesures per millorar la comunicació amb la ciutadania amb l’increment de les audiències públiques i la creació del nou portal web. Una altra de les actuacions destacables és que s’ha aconseguit aplicar la Llei de la transparència en la seva totalitat. 

Com a actuacions pendents, es van esmentar la creació de la figura del defensor de la ciutadania així com d’espais de participació en l’àmbit de les arts i la creació, la joventut o la dona. També com a pendents hi ha l’increment de les mesures per fomentar l’associacionisme, com un premi a l’associacionisme o l’actualització de la guia i el portal de les entitats, entre d’altres.

D’altra banda, es va presentar un document en el qual l’Ajuntament està treballant amb l’objectiu d'establir una base per desenvolupar uns pressupostos participatius. A la sessió es va donar a conèixer una proposta de normativa de funcionament que pugui servir com a base per aplicar els pressupostos participatius per al proper mandat 2019-2023, i hi haurà un període de temps per presentar-hi esmenes per tal d’aprovar-la al proper Consell de la Vila. 

Els pressupostos participatius

Els pressupostos participatius són un mecanisme de democràcia participativa que permet a la ciutadania influir i decidir directament sobre els pressupostos públics mitjançant un procés de participació. Tenen com a objectiu principal implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics. 

A la sessió de dilluns es va plantejar la possibilitat de decidir el destí d’un milió d’euros de la partida d’inversions del pressupost municipal dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023.  La ciutadania podria presentar dues tipologies de projectes segons la despesa màxima: projectes grans (de fins a 200.000 euros) i projectes petits (de fins a 20.000 euros).

El procés tindria una durada de com a mínim nou mesos i hi podrien participar persones empadronades al Masnou a partir de setze anys i ciutadans i ciutadanes en representació d’una entitat o col·lectiu inscrit al Registre Municipal d’Entitats. 

L’any 2016, l’Ajuntament va desenvolupar una primera experiència de participació en pressupostos. Es va habilitar un formulari per tal que la ciutadania prioritzés entre dinou propostes d’inversió amb la corresponent valoració de la despesa per als anys 2017, 2018 i 2019.

Al Consell hi ha representants d'entitats, de grups municipals, de la ciutadania, càrrecs electes i personal municipal.
Al Consell hi ha representants d'entitats, de grups municipals, de la ciutadania, càrrecs electes i personal municipal.