El Consell Escolar impulsa el projecte “Entorn sense fum” i proposa els dies de lliure disposició del curs 2018-2019

Última revisió 24-07-2018 17:42
31/05/2018

Vegeu-ne el vídeo

El Consell Escolar Municipal del Masnou (CEMM) ha proposat a tots els centres educatius que s’adhereixin al manifest i a les accions que duu implícites el projecte “Entorn sense fum”, una iniciativa que vol prevenir l’inici del consum de tabac en infants i joves. La darrera sessió d'aquest òrgan participatiu del curs 2017-2018, celebrada aquest dimarts, també ha aprovat de forma provisional els dies de lliure disposició del següent.

Allunyar el tabac
Les direccions dels centres educatius del municipi i bona part de les AMPA ja han mostrat la seva voluntat d’unir-se al projecte “Entorn sense fum”. Entre altres efectes, l’adhesió implicaria la instal·lació de rètols a l’exterior dels centres educatius per tal d’identificar-los com a “entorns sense fum”. Es prohibiria o es desaconsellaria, per tant, que es fumi en espais descoberts com l’exterior de les entrades d’escoles i instituts. De fet, el projecte és més general i vol allunyar el tabac d’altres indrets del Masnou freqüentats per infants i joves, com instal·lacions esportives, equipaments municipals, biblioteques, llocs de lleure... “Entorn sense fum” és una iniciativa que impulsen l’Agència de Salut Pública de Catalunya i, en l'àmbit local, l’Ajuntament del Masnou.

Dies de lliure disposició
El Consell Escolar ha aprovat provisionalment quatre dies de lliure disposició per al curs 2018-2019. No es pot assegurar que siguin dates definitives perquè, excepcionalment, la Generalitat de Catalunya no ha publicat encara al DOGC el calendari escolar oficial del proper curs.

En qualsevol cas, i amb totes les reserves donades per aquesta circumstància, el Consell Escolar planteja els següents dies de lliure disposició:

• 1r trimestre: divendres 2 de novembre del 2018.
• 2n trimestre: dilluns 4 de març del 2019.
• 3r trimestre: dilluns 20 de maig del 2019.
• 4t dia (addicional): divendres 7 de desembre del 2018.

Cal tenir en compte que aquestes dates no són definitives i, per tant, no es poden marcar encara al calendari.

Altres punts
La sessió de l’òrgan participatiu va servir també perquè l’Ajuntament traslladés als centres educatius la relació d’activitats escolars que posa a la seva disposició per al proper curs, així com altres informacions d’interès. També s’hi van tractar qüestions relatives al funcionament del Consell Escolar, com el calendari de sessions de curs vinent i la renovació de part dels seus membres, citant les persones que en surten i les que hi entraran. Alhora es va ajornar a la següent sessió la designació de la persona que representarà el CEMM al Consell de la Vila.