El Ple del febrer serà el dijous 15

Última revisió 07-09-2018 14:18
09/02/2018

La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament es farà el dia 15 de febrer de 2018, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes:

  • Ple ordinari de data 16 de novembre de 2017.
  • Ple extraordinari de data 22 de novembre de 2017.
  • Ple ordinari de data 20 de desembre de 2017.
  • Plens extraordinaris i urgents de data 8 de gener de 2018.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda.

5. Donar compte de l'informe corresponent al quart trimestre de l'any 2017 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

6. Aprovació inicial del conveni de col·laboració per a la constitució d’un consorci entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament del Masnou per a la promoció d’habitatges protegits al municipi i els Estatuts que el regeixen.

7. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació del Masnou en l’àmbit del carrer de Mèxic (PAU Caserna-c. Mèxic) i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, el Berguedà i Pollacra Goleta Constança.

8. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les terrasses d'establiments de restauració i assimilats als espais públics.

9. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior

10. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern

11. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre l'actualització de l'actual aparcament lliure i de rotació al municipi del Masnou.

12. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per donar suport a la campanya contra la pujada de les pensions 0,25% i la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions impulsada per l'organització sindicat UGT.

13. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el 8 de març, Dia de les Dones.

14. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport al moviment i la vaga feminista del 8 de març del 2018.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

A les 19.30 h començarà l'audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.